Aikibudó Matsunoki dojo


Knihovna

Stáž aikibudó pod vedením mistra Alaina Floqueta v Brně 27. - 28. 5. 2006

Ve dnech 27. - 28. 5. 2006 se v Brně uskutečnila nejvýznamnější událost pro české aikibudó za uplynulých 15 let. Poprvé se zde totiž konala stáž pod vedením mistra Alaina Floqueta. Akci pořádala Federace českého aikibudó za pomoci Vysokoškolského sportovního klubu Masarykovy univerzity. Na tatami v tělocvičně Fakulty sportovních studií se sešlo 30 českých, 10 francouzských, 4 běloruští, 3 polští a 2 slovenští aikibudóka! Mezi cvičenci i diváky byli také zájemci z řad veřejnosti.

Již v pátek večer sensei navštívil jedno z brněnských dódžó, aby zde vedl jeden trénink. Počet cvičenců byl vzhledem k prostoru velmi vysoký, proto se učitel soustředil na metodiku nácviku osae waza. Po hodině a půl byl trénink u konce a následovalo náročné stěhování tatami do velkého sportovního sálu. Všichni přítomní se chopili dílců žíněnky a ochotně je nosili do nákladního auta. Za to všem patří dík. Ještě o tři hodiny později pracovala skupinka organizátorů na tom, aby bylo ve velké tělocvičně vše připraveno na ranní keiko.

Cvičilo se šest hodin každý den. Strávit na tatami tři hodiny dopoledne a tři odpoledne s maximálním nasazením bylo fyzicky náročné. Tempo bylo vskutku vysoké. Ti, kteří však vydrželi, byli odměněni pedagogickým koncertem našeho učitele.

Sensei začal výuku jednoduchými průpravnými cvičeními, na která postupně navazoval stále náročnějšími technikami. Tento způsob výuky odpovídá jeho pedagogické koncepci spirály - od principu přes techniky až po nejjemnější detaily pohybu. Sensei se nás snažil vést k pochopení technik na úrovni biomechaniky, psychologie i taktiky s neustálým důrazem na maximálně efektivní využití svých vlastních sil při překonání útočníka. Výuka byla zaměřena především na techniky hodů a znehybnění. Júdanša se dále věnovali pokročilejším technikám hodů a také strhům (sutemi waza). Mistrův asistent Xavier Fleury provedl také ukázku hodů a odváděcích technik s tonfa.

Přes učitelův věk 67 let byly demonstrace a vysvětlení technik plné života a lehkosti. Čistota pohybu a energie, která ze senseie vyzařovala po celou dobu cvičení, jsou něčím, čeho se dociluje tvrdým dlouholetým tréninkem. Všichni (aiki)budóka by měli s maximálním úsilím směřovat k tomuto cíli a tato stáž se stala výbornou motivací k další práci na jeho dosažení.

Uvážíme-li, že se stáže zúčastnilo téměř 50 aikibudóka z pěti evropských zemí, jednalo se vskutku o akci nemalých rozměrů. Doufáme, že se všem účastníkům v naší zemi líbilo, a že mezinárodní stáž v Brně se v budoucnu stane tradičním setkáním.

Alain Floquet vyjádřil spokojenost nad průběhem stáže i nad úrovní českých cvičenců, což potvrdil i udělením tří technických stupňů 2. dan v závěru stáže. Přislíbil také opětovný příjezd do České republiky. Doufám, že se již nyní můžeme těšit na brzké setkání při tréninku aikibudó.

Chtěli bychom tímto poděkovat mistru Alainovi Floqetovi za ochotu a vstřícnost, kterou projevil při organizaci stáže v Brně a za jeho pedagogický přístup k nám.

Za Federaci českého aikibudó Michal Vít


Created by zvire