Aikibudó Matsunoki dojo


Aikibudó a aikidó

Jaký je rozdíl mezi aikibudó a aikidó?

To je nejčastěji kladená otázka. Přestože bez vizuální informace může být každé z následujících tvrzení zavádějící, pokusíme alespoň v hrubých rysech vystihnout nejvýznamnější rozdíly mezi těmito dvěma systémy:

Aikidó (zakladatel Morihei Uešiba)

 • Postoj (hanmi) je krátký tvaru trojúhelníku, bez zjevného bojového charakteru, ruce většinou ve spodním pásmu.
 • Přemístění oproti aikibudó se zvýšeným těžištěm, pohyb nohou po větších kruzích, špičky nohou se vtáčejí dovnitř kroku.
 • Pohyby paží po relativně velkých drahách.
 • Kopy a údery se většinou systematicky nenacvičují.
 • Uvolnění z úchopů se nenacvičuje konkrétním souborem technik, je zakončeno technikou hodů.
 • Útočník při protiútoku obránce uhýbá (potencionálnímu) úderu pohybem těla a pohybuje se tak do následující techniky; během techniky klade uke celkově menší odpor než v aikibudó; směr pohybu ukeho se i několikrát mění.
 • Strhy (sutemi waza) se většinou nevyučují, nejsou obsaženy v technickém řádu.
 • Daitó rjú aikidžúdžucu - aikidó vzniklo převážně z daitó rjú, původní tvrdé techniky se nevyučují.
 • Zbraně - v aikidó se používá boken, džo, tanto a to podle Uešibova systému aikiken, aikidžó, aikitanto.
 • Pojmenování technik pochází z pozdějšího období než v aikibudó, často z doby po smrti zakladatele.
 • Systém výcviku - na počátku se aikidóka naučí soubor technik, které nacvičuje do úrovně 1. dan; se vzrůstajícím stupněm dan mnoho technik nepřibývá, roste úroveň jejich provedení; schematicky znázorněná struktura výcviku má tvar pyramidy; technické zkoušky končí u stupně 4. dan.

Aikibudó (zakladatel Alain Floquet)

 • Postoj (kamae) je delší a nižší, přední chodilo mírně vně, ruce ve středním pásmu jako při držení meče oproti aikidó o něco výše; má být patrná koncentrace (zanšin) a zjevná připravenost k boji.
 • Přemístění se sníženým těžištěm, pohybující se noha míjí těsně nohu stojnou, špičky nohou se vytáčejí vně.
 • Pohyby paží se provádí ve většině případů po kratší dráze než v aikidó.
 • Kopy a údery patří do základní techniky; cvičí se 2 kata úderů, 1 kata kopů; obrana proti kopům se nacvičuje od stupně 1. dan.
 • Uvolnění z úchopů pomocí souboru technik tehodoki ("vedení rukou"); obranná akce je zakončena přemístěním a protiúderem na spodní žebra útočníka.
 • Uke protiúdery obránce blokuje ve snaze zahájit další protiakci, je však ihned kontrolován a veden do polohy bez další možnosti úniku, směr jeho pohybu se v technice nemění.
 • Strhy (sutemi waza) jsou často používanou technikou; nacvičují se od úrovně 1. dan, dělí se na poloviční strhy - prováděné do kleku (han sutemi) a strhy s pádem obránce (zen sutemi); strhy se provádějí velmi dynamicky často v kombinaci se škrcením nebo páčením, což z nich činí velmi účinnou a nebezpečnou techniku; sutemi waza byly do aikibudó zařazeny díky Minoru Močizukimu z gjókušin rjú džúdžucu a džúdó.
 • Daitó rjú aikidžúdžucu - aikibudó obsahuje techniky daitó rjú ve své původní podobě až po úroveň sankadžo; daitó rjú ovlivnilo techniky aikibudó v tvrdosti zakončení technik a způsobech znehybnění, což vede k tvrdším pádům oproti aikidó.
 • Zbraně - v aikibudó se používá boken, bo, naginata, kódači, rjótó a jari podle systému tenšin šóden katori šintó rjú včetně iai džucu; techniky aikibudó bez zbraní a techniky katori šintó rjú se navzájem prolínají, jsou založeny na identických principech; dále se v aikibudó cvičí s tambo, tonfa, tanto a to formou kata a jejich sebeobranných aplikací; na zbraňový systém katori šintó rjú navazuje systém joseikan šintó rjú vyvinutý mistrem Močizukim - jedná se o kata s mečem cvičené ve dvojici, prováděné jako aplikace pro kata tasení meče (iaidžucu) systému katori šintó rjú.
 • Pojmenování technik a tréninkových metod pochází z dřívějšího období, s názvoslovím aikidó se shoduje pouze v několika málo případech (např. košinage, kotegaeši, šihonage), i přes shodu názvů jsou podobné techniky prováděny odlišně.
 • Systém výcviku - na rozdíl od aikidó se vzrůstajícím stupněm dan technik přibývá a to ve všech oblastech; schematicky znázorněno má struktura výcviku tvar obrácené pyramidy; technické zkoušky končí u stupně 5. dan.

Created by zvire