Aikibudó Matsunoki dojo


Aikibudó ve světě

Aikibudó a jiná bojová umění

Bojové umění, které založil Alain Floquet se jako jediné jmenuje plným názvem aikibudó. V oblasti bojových umění je však možné se s termínem aikibudó setkat i v jiných souvislostech. Nejčastěji je součástí názvů škol jiných bojových umění.

1. Termínu aikibudó vdechnul život Morihei Uešiba přibližně v roce 1932. Vytvořil ho pro odlišení svého bojového umění od středověkého daitó rjú aikidžúdžucu. Označení Uešibova umění v té době nemělo konkrétní zaužívaný název a proto se ve třicátých letech dvacátého století jeho dódžó nazývalo Uešiba aikibudó rjú, jindy se jeho umění říkalo aiki no miči. V roce 1942 mistr Uešiba odstranil z názvu aikibudó symbol bu a své nové bojové umění zaregistroval na japonském ministerstvu školství pod názvem aikidó.

2. Některé školy daitó rjú aikidžúdžucu v pozdějším období začaly používat termín aikibudó jako součást svého názvu. Uvádíme příklad několika škol, které mají přímou vazbu na rod Takedů a proto jsou uznávány jako oficiální dědictví daitó rjú aikidžúdžucu:

Takedaden daitó rjú aiki budó

Založil sám soke Tokimune Takeda. Po jeho smrti převzal vedení školy jeho zeť Masanobu Takeda.

Daitó rjú aiki budó

V čele s dcerou Tokimune Takedy, Nobuko Takeda.

Nihon daitó ryu aikibudó daitó kai

Založil Kato Shigemitsu, student Tokimune Takedy.

Existuje mnoho dalších větví daitó rjú, většina z nich však ve svém názvu nepoužívá termín aikibudó.

3. Mezi bojovými uměními se můžeme setkat i s dalšími školami, které ve svém názvu používají složený termín aikibudó. Oprávněnost a smysluplnost takového užití je však často diskutabilní. Většinou se jedná o bojová umění bez přímých vazeb na rod Takedů nebo Moriheie Uešibu.


Created by zvire